Với những nỗ lực cao nhất nhằm tạo ra sự tiến bộ cho ngành tóc hiện đại. Chúng tôi tạo nên Butterfly, để được nhớ đến như một thương hiệu vượt bậc về phục hồi tóc không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên toàn cầu
BUTTERFLY – ĐƯỢC NGHIÊN CỨU ĐỂ DÀNH RIÊNG CHO TÓC HƯ TỔN.
 
 
 

DÒNG TRỊ LIỆU TÓC HƯ TỔN

 • BUTTERFLY KERATIN – PHỤC HỒI TÁI TẠO TÓC ĐÃ BỊ HƯ TỔN
 • GỘI XẢ BUTTERFLY KERATIN – GIẢI PHÁP PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN TẠI NHÀ
 • BUTTERFLY KERATIN DOCTOR – PHỤC HỒI TÁI TẠO TÓC ĐÃ BỊ HƯ TỔN CAO CẤP.

Tìm hiểu thêm

 

 

 DÒNG PHỤC HỒI VÀ BẢO VỆ TỪ SÂU BÊN TRONG 

 • BUTTERFLY BPLEX – PHỤC HỒI TÓC TỪ BÊN TRONG, BẢO VỆ TRƯỚC KHI SỰ HƯ TỔN XẢY RA

Tìm hiểu thêm

 

 

PART III: DÒNG HÓA CHẤT GIẢM THIỂU HƯ TỔN 

 • BUTTERFLY ULTIMATE PERM&STRAIGHTENING COMPLEX: UỐN DUỖI PHỨC HỢP GIẢM THIỂU HƯ HẠI.
 • BUTTERFLY ULTIMATE PERM&STRAIGHTENING COMPLEX PREMIUM: UỐN DUỖI PHỨC HỢP GIẢM THIỂU HƯ HẠI PREMIUM.
 • BUTTERPROFESSIONAL GIANT SHAMPOO&CONDITIONER: GỘI XẢ HÓA CHẤT 5000ml

Tìm hiểu thêm

 

 

PART IV: MÀU NHUỘM – COLORING

Tìm hiểu thêm

 

 

PART V: DÒNG TĂNG CƯỜNG VÀ CHĂM SÓC

 • BUTTERFLY KERATIN COMPLEX HAIR CARE REBORN – TĂNG CƯỜNG DƯỠNG CHẤT CHO TÓC HƯ.
 • BUTTERFLY ARGAN SERUM – TINH CHẤT THẤM SÂU NUÔI DƯỠNG BẢO VỆ.
 • BUTTERFLY KERATIN COMPLEX ULTRASILK SHAMPOO AND CONDITIONER – GỘI XẢ SIÊU MỀM MƯỢT NUÔI DƯỠNG BẢO VỆ.
 • BUTTERFLY CURLY TREATMENT: TINH CHẤT NUÔI DƯỠNG VÀ TẠO KIỂU CHO TÓC UỐN.

Tìm hiểu thêm

 

Send us an Email


Our Headquarters

Speak to Us0935 205 415

Make a Video CallCanvasOnSkype

Follow on Twitter2.3M Followers